Během 5 let si naše firma vybudovala síť stálých zákazníků. Mimo větších zakázek provádíme ročně až 300 drobných zakázek.

Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří:

GEMO OLOMOUC spol. s r.o.

Multikino Plzeň-Černice
Prováděli jsme veškeré geodetické práce na stavbě MUTIKINA v Plzni Černicích.


Plzeňská Teplárenská a.s.

Spolupracujeme se stavebními firmami a projektanty zajišťujícími realizaci horkovodů a teplovodů.

Ročně provedeme geodetické zaměření skutečného provedení stavby horkovodu v řádech [km].

U těchto zakázek provádíme kompletní geodetické služby:

zaměření situace pro projekt
vytyčení trasy horkovodu
zaměření skutečného provedení stavby
geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene

Zaměření horkovodu


Plzeňská Energetika a.s.

Komín odsíření
Nové odsíření Plzeňské Energetiky a.s. - vytyčení 90m komína


BP STAVBY CZ spol. s r.o. - stavební firma

U této zakázky jsme prováděli kompletní geodetické služby:

vytyčení stavby
zaměření skutečného provedení stavby a inž. sítí
geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene a pro vyznačení stavby do katastru nemovitostí

Pro firmu BP STAVBY CZ spol. s r.o. dále provádíme geodetické zaměření skutečného provedení dalších staveb a geodetické zaměřování inž. sítí v řádech [km] každý rok.
Hala Janovice nad Úhlavou


SÚS Kralovice

Obec Nevřeň
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu v obci Nevřeň.

Pro SÚS Kralovice vyhotovujeme hlavně geometrické plány pro vlastnické vypořádání komunikací v jejich správě. Ročně se jedná o komunikace v řádech [km].


Ing. Ondřej Janout - projektant

Polohopisné a výškopisné plány v rozsahu několika [ha] a [km] každý rok.
Pozemní komunikace


Ing. Jaroslav Faiferlík - projektant

Rybník Baštář
Rybník "Baštář" obec Chýně

polohopisný a výškopisný plán
geodetické zaměření skutečného provedení stavby
geometrický plán

Provádíme i další geodetická měření pro vodohospodářství.


Ing. Jan Henig - projektant

Polohopisné a výškopisné plány v rozsahu několika [ha] a [km] každý rok.
Pozemní komunikace

SUDOP Praha a.s. - projekční kancelář
BROKER IMMOBILIEN - developerská společnost

a mnoho dalších ...